กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และเลขานุการคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสถาบันโรคผิวหนัง ต้อนรับ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...