กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 8 โดยคุณสายสมร บริสุทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...