โครงการของขวัญจากใจกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559
"มอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ"